Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

اینفوگرافیک

کدام یک در شبکه های اجتماعی فعال تر هستند؟

نویسنده : پدرام رضایی
تاریخ انتشار:
00:46:42 1394-07-11
زنان بیشتر در شبکه های اجتماعی فعال هستند یا مردان؟ زنان و مردان چه میزان در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند.

کدام یک : زنان یا مردان، در شبکه های اجتماعی فعال تر هستند؟ در اینفوگرافیک زیر آمار و اطلاعاتی در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی به تفکیک زنان و مردان آمده است.

منبع: Infographics

برچسب ها:
مقالات مشابه