Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

در این مقاله ما 4 تا از بزرگترین برنامه نویسان تاریخ را به شما معرفی می کنیم که هر کدام از آنها تأثیر بسزایی در تاریخ برنامه نویسی کامپیوتر داشته اند. با لرن روت همراه باشید.


ابزارِ زبان یابِ Codementor به شما کمک می کند متوجه بشوید که کدام زبان برنامه نویسی با مهارت های شما متناسب است. برای آشنایی بیشتر با این ابزار با لرن روت همراه باشید.


شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید سمبل ها و علائم ریاضی پیشرفته تری از اعداد و نشانه های ساده در سایت خود نشان بدهید. زبان نشانه گذاری MathML یک زبان برای نمایش سمبل ها، علائم و ... ریاضی است. شما می توانید در HTML5 به صورت مستفیم از MathML استفاده کنید. برای ادامه این مطلب لطفا با لرن روت همراه باشید.


اگر شما به تازگی قصد به ورود به دنیای برنامه نویسی را پیدا کرده اید، ولی نمی دانید که کدام زبان برنامه نویسی را برای شروع انتخاب کنید، مطمئنا این مقاله به کمک شما خواهد آمد. با لرن روت همراه باشید.


عبارات منظم (Regular Expressions) یکی از قوی ترین ابزارهایی است که در جعبه ابزار هر توسعه دهنده وبی باید پیدا شود. ما در این قسمت بخش دوم 30 تا از کارآمدترین عبارات را برای شما آورده ایم. لطفا با لرن روت همراه باشید.


عبارات منظم (Regular Expressions) یکی از قوی ترین ابزارهایی است که در جعبه ابزار هر توسعه دهنده وبی باید پیدا شود. ما در این مقاله 30 تا از کارآمدترین عبارات را برای شما آورده ایم. لطفا با لرن روت همراه باشید.


بسیاری از برنامه نویسان و طراحان وب دچار اشتباهات مشترکی می شوند. 10 اشتباه رایج را در این مقاله بررسی خواهیم کرد. با لرن روت همراه باشید.


بسیاری از برنامه نویسان و طراحان وب دچار اشتباهات مشترکی می شوند. 10 اشتباه رایج را که اکثر برنامه نویسان بطور مشترک انجام می دهند، در این مقاله بررسی خواهیم کرد. با لرن روت همراه باشید.


در این مقاله ما 4 تا از بزرگترین برنامه نویسان تاریخ را به شما معرفی می کنیم که هر کدام از آنها تأثیر بسزایی در تاریخ برنامه نویسی کامپیوتر داشته اند. با لرن روت همراه باشید.


ابزارِ زبان یابِ Codementor به شما کمک می کند متوجه بشوید که کدام زبان برنامه نویسی با مهارت های شما متناسب است. برای آشنایی بیشتر با این ابزار با لرن روت همراه باشید.


شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید سمبل ها و علائم ریاضی پیشرفته تری از اعداد و نشانه های ساده در سایت خود نشان بدهید. زبان نشانه گذاری MathML یک زبان برای نمایش سمبل ها، علائم و ... ریاضی است. شما می توانید در HTML5 به صورت مستفیم از MathML استفاده کنید. برای ادامه این مطلب لطفا با لرن روت همراه باشید.


اگر شما به تازگی قصد به ورود به دنیای برنامه نویسی را پیدا کرده اید، ولی نمی دانید که کدام زبان برنامه نویسی را برای شروع انتخاب کنید، مطمئنا این مقاله به کمک شما خواهد آمد. با لرن روت همراه باشید.


عبارات منظم (Regular Expressions) یکی از قوی ترین ابزارهایی است که در جعبه ابزار هر توسعه دهنده وبی باید پیدا شود. ما در این قسمت بخش دوم 30 تا از کارآمدترین عبارات را برای شما آورده ایم. لطفا با لرن روت همراه باشید.


عبارات منظم (Regular Expressions) یکی از قوی ترین ابزارهایی است که در جعبه ابزار هر توسعه دهنده وبی باید پیدا شود. ما در این مقاله 30 تا از کارآمدترین عبارات را برای شما آورده ایم. لطفا با لرن روت همراه باشید.


بسیاری از برنامه نویسان و طراحان وب دچار اشتباهات مشترکی می شوند. 10 اشتباه رایج را در این مقاله بررسی خواهیم کرد. با لرن روت همراه باشید.


بسیاری از برنامه نویسان و طراحان وب دچار اشتباهات مشترکی می شوند. 10 اشتباه رایج را که اکثر برنامه نویسان بطور مشترک انجام می دهند، در این مقاله بررسی خواهیم کرد. با لرن روت همراه باشید.