Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

چگونه می توان با استفاده از یک منوی Drop Down چند Selection را انتخاب و به سمت سرور ارسال کنیم؟

آموزش ایجاد یک منوی Drop Down به صورتی که بتوانید به جای انتخاب یک آیتم از آن چند آیتم را انتخاب و به سمت سرور ارسال کنید.
View